PROJEKTOVÁNÍ

Ecomodula zajišťuje zpracování projektové dokumentace ke všem typům staveb, všech stupňů s důrazem na kvalitu, důslednou koordinaci a provázanost všech částí projektů dle nejnovějších poznatků stavební technologie.

Ecomodula zajišťuje všechny profesní činnosti pro projednávání dokumentace a spolupracuje s investorem v průběhu i po dokončení stavby.

Individuální přístup ke každému klientovi je samozřejmostí.

Spektrum nabízených služeb:

  • zpracování všech stupňů projektové dokumentace
  • zajištění všech činností – projednání dokumentace
  • spolupráce v průběhu a po dokončení stavby

Naše výhody:

  • bohaté zkušenosti se všemi typy staveb
  • flexibilita
  • zajištění ostatních činností spojených s přípravou stavby (architektura, inženýrská činnost, řízení stavby)
  • zkušenosti se spoluprací s architektem klienta

 

kontaktujte nás